Secretaria general

general@festival.org.ar

Sr. Juan I. López

Secretario

Sra. Silvia Rizzi

Prosecretaria General

Sr. Antonio Álvarez

Subsecretario Coordinador

Sra. Susana Picat

Subsecretaria de Actas