Secretaria de cultura

TEL.: 03525-605004 - festi14@hotmail.com.ar

Sra. María H. Carrizo

Secretaria

Srta. Betina Blanquer

Subsecretaria de Cultura

Sra. Laura Carbajal

Subsecretaria de Obra Social