Secretaria de cultura

TEL.: 03525-605004 - festi14@hotmail.com.ar

Betina Elizabeth BLANQUER

Secretaria

Laura Carolina CARBAJAL

Subsecretaria de Cultura

Graciela Alejandra LUCCO BORLERA

Subsecretaria de Obra Social